Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση στις

15/02/2009 συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση.

Πρόεδρος……………………………..ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γραμματέας…………………………..ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ταμίας………………………………...ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΘΑ

Μέλος………………………………... ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος………………………………... ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ θα διεξαχθούν στο σχολείο που βρίσκεται

δίπλα από τα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας (Helmholtz str.16-18) την

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ από τις 08.00 έως 18.00.

3.Η Εφορευτική Επιτροπή θα βρίσκεται για πληροφορίες , ενημέρωση και

διασταύρωση στοιχείων στους Εκλογικούς Καταλόγους στα γραφεία της

Ελληνικής Κοινότητας (Helmholtz str.20) κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες.

21/2-28/2-1/3-2/3-3/3-4/3-5/3 και 6/3 ………………17.00-20.00.

4.Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε μέλος της Κοινότητας που είναι οικονομικά

τακτοποιημένο την ημέρα των εκλογών.

Παλαιά μέλη που δεν έλαβαν μέρος στις εκλογές από το 2005 και μετά και δεν

έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά πρέπει να κάνουν ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

μέχρι τις 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009.

5.Η παράδοση των ψηφοδελτίων των Παρατάξεων θα γίνει στις 07/03/2009 από

17.00 εως 21.00 στην Εφορευτική Επιτροπή, όπως ακριβώς και οι νέες αιτήσεις

μελών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Tel. 0176-89035539 Tel. 0163-8291257