Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

21ο τακτικό συνέδριο της ΟΕΚ-Ημερίδα με τους προέδρους των Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας

21ο τακτικό συνέδριο της ΟΕΚ

Με κύριο θέμα το 21ο Τακτικό Συνέδριο συνεδρίασε την Κυριακή 08.02.2009 στη Φραγκφούρτη, στα γραφεία του ΣΑΕ, το Δ.Σ της ΟΕΚ. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 30-31.05.2009 στη Φραγκφούρτη, στους χώρους της Ομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων (DGB).

Ημερίδα με τους προέδρους των Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας

Η προγραμματισμένη Ημερίδα θα λάβει χώρα στις 1 Μαρτίου 2009, επίσης στη Φρανκφούρτη, σε συνεργασία με το ΣΑΕ-Περιφέρειας Ευρώπης.

Η ενημερωτική αυτή Ημερίδα έχει σαν σκοπό την καλύτερη συνεργασία και αμφίδρομη πληροφόρηση των Ελληνικών Κοινοτήτων, της ΟΕΚ και του ΣΑΕ - Περιφέρειας Ευρώπης. Στην πρόσκληση θα κληθούν οι Κοινότητες να καταθέσουν προτάσεις για αλλαγές του καταστατικού της ΟΕΚ. Η συνάντηση αυτή, εκτός των άλλων, σημαίνει την έναρξη διαλόγου για την αλλαγή άρθρων του καταστατικού της ΟΕΚ. Θα ακολουθήσει έκτακτο συνέδριο, το οποίο θα γίνει μετά το Τακτικό Συνέδριο, σε ευθετότερο χρόνο. Η Επιτροπή Αλλαγών Καταστατικού της ΟΕΚ έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο.