Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ

Συνεδριάζει σήμερα 15 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στα γραφεία της Κοινότητας το Δ.Σ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Ενημέρωση πεπραγμένων – Έλεγχος υλοποίησης αποφάσεων.

2.Σχεδιασμός επιτυχίας δραστηριοτήτων.

3.Προγραμματισμός νέων εκδηλώσεων.