Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2008

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεδρίασε για πρώτη φορά μετα το Καλοκαίρι και σε πλήρη απαρτία το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας. Στη συνεδρίαση αυτή υπήρξε ενημέρωση για τα πεπραγμένα της περιόδου που πέρασε. Θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι από την ανασυγκρότηση του ΔΣ μέχρι σήμερα «έκλεισαν» σοβαρές υποθέσεις που ταλάνιζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα το ΔΣ και λειτουργούσαν σαν τροχοπέδη στη προσφορά δραστηριοτήτων.

Πρόκειται για τις δικαστικές διαμάχες που αφορούσαν οικονομικά θέματα και κακοδιαχείριση παρελθόντων ετών καθώς και το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την παράδοση του Ταμείου από την πρώην Πρόεδρο.

Και οι δύο υποθέσεις έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο.

Επίσης σοβαρά βήματα γίνανε στο τομέα οργάνωσης και εκκαθάρισης του Αρχείου.

Η Κοινότητα ανανέωσε το ραντεβού της για την επόμενη συνεδρίαση στις 22 Αυγούστου με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τον Προγραμματισμό δραστηριοτήτων για το επόμενο χρονικό διάστημα.